Έπαινος σε αθλητή μας!

Περήφανους μας έκανε ο Γιώργος Κατσιγιαννης εκπροσωπόντας τον σύλλογο μας στην ΕΤΑΝΕ προκειμένου να παραλάβει τον έπαινο του και την υποτροφία του!!! Γιατί ο σωστός αθλητής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ήθος και αξιοπρέπεια πράγματα που αναγνωρίζονται πάντα!!!

Comments are closed.