Ο μοναδικός Έλληνας που διακρίθηκε στο Παρίσι ήταν ο Πανόπουλος τηw Aστραπής

Ο μοναδικός Έλληνας που διακρίθηκε στο Παρίσι ήταν ο Πανόπουλος τηw Aστραπής

Leave A Comment