Α.Σ. Αστραπή Taekwondo Martial arts

Ο δάσκαλος του Tae Kwon Do όσο πιο απλός και προσιτός είναι, τόσο πιο αγαπητός και μεταδοτικός γίνεται στους µαθητές του, αρκεί να µην καταλύεται η απαραίτητη «απόσταση» που πρέπει να υπάρχει µεταξύ δασκάλου και µαθητών, ώστε να λειτουργεί η αντικειµενικότητα και η πειθαρχία ?

Α.Σ. Αστραπή Taekwondo Martial arts

Comments are closed.