Στο Tae kwon do, όπως και σε άλλες πολεμικές τέχνες, χρησιμοποιείται ένα ιεραρχικό σύστημα ζωνών, το οποίο προσδιορίζει το επίπεδο της τεχνικής εμπειρίας του αθλητή.

 • 10th Gup (Λευκή ζώνη): Συμβολίζει την αγνότητα καθώς ο αρχάριος μαθητής δεν έχει προηγούμενη γνώση του Tae kwon do.
 • 9th Gup  (Μισή κίτρινη ζώνη)
 • 8th Gup  (Κίτρινη ζώνη): Συμβολίζει τη γη από την οποία φυτρώνει ο βλαστός του φυτού και στο οποίο στάδιο θεμελιώνονται οι αρχές του Tae kwon do.
 • 7th Gup  (Μισή πράσινη ζώνη)
 • 6th Gup (Πράσινη ζώνη): Συμβολίζει την ανάπτυξη του φυτού όπως και στο Tae kwon do ξεκινά η ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή.
 • 5th Gup (Μισή μπλε ζώνη)
 • 4th Gup (Μπλε ζώνη): Συμβολίζει τον ουρανό προς τον οποίο μεγαλώνοντας το φυτό μετατρέπεται σε δέντρο όπως η εξάσκηση του Tae kwon do αναπτύσσεται.
 • 3rd Gup (Μισή κόκκινη ζώνη)
 • 2nd Gup (Κόκκινη ζώνη): Συμβολίζει κίνδυνο και εφιστώντας την προσοχή του μαθητή να έχει αυτοσυγκράτηση και να προειδοποιεί τον αντίπαλό του.
 • 1st Gup (Μισή μαύρη ζώνη):
 • 1st Dan (Μαύρη ζώνη): Το αντίθετο του λευκού και άρα ο συμβολισμός της ωριμότητας και της προχωρημένης γνώσης του Tae kwon do. Συμβολίζει την τόλμη και το θάρρος αυτού που τη φοράει.